Hosting Provider - Rendszerinformatika Zrt.

November 29, 2023
2493/5000

Meta Information

Information about the Hosting Provider Rendszerinformatika Zrt.:

Hosting Provider Rendszerinformatika Zrt.
Website https://rendszerinformatika.hu
Number of IPv4 IP Addresses 8,724
Number of IPv6 IP Addresses 713,053,462,628,379,038,341,895,618,560

IPv4 Networks

Currently, there are 15 IPv4 networks for the hosting provider Rendszerinformatika Zrt. in the database.

45.95.44.0 - 45.95.47.255
185.199.28.0 - 185.199.31.255
194.39.44.0 - 194.39.47.255
94.199.176.0 - 94.199.179.255
185.234.180.0 - 185.234.183.255
95.140.32.0 - 95.140.33.255
95.140.38.0 - 95.140.39.255
185.6.136.0 - 185.6.139.255
91.206.112.0 - 91.206.112.255
185.161.72.0 - 185.161.75.255
88.151.98.0 - 88.151.98.255
82.150.49.100 - 82.150.49.103
82.150.49.164 - 82.150.49.167
82.150.42.220 - 82.150.42.223
149.6.182.8 - 149.6.182.15

IPv6 Networks

Currently, there are 3 IPv6 networks for the hosting provider Rendszerinformatika Zrt. in the database.

2a07:c280:0:0:0:0:0:0 - 2a07:c287:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
2a07:c280:0:0:0:0:0:0 - 2a07:c280:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
2001:978:2:26:0:0:13:0 - 2001:978:2:26:0:0:13:ffff